Anarchistisch kollektief?

 “Ik geloof er in dat iedereen zijn/haar eigen talent of waarde heeft.  Niemand is, naar mijn mening, meer of minder waard dan iemand anders. Daarom vind ik dat niemand macht over een ander zou mogen uitoefenen. Iedereen zou zelf in vrijheid zijn/haar leven moeten kunnen inrichten, in samenspraak met de anderen rondom hem/haar, zonder iemand iets op te leggen. Ik vind niet dat vrijheid gelijk staat aan anderen kunnen onderdrukken op een “vrije” markt, maar wil ook die vrijheid niet afgeven aan een staat opdat die ons allemaal gelijk en uniform kan maken. Ik wil meer dan de vrijheid om te kunnen  produceren en consumeren. Ik wil me met mensen verbinden en zaken op poten zetten, ongeacht welke afkomst, huidskleur, cultuur, geslacht of seksuele voorkeur ze hebben. Ik wil mezelf als individu ontwikkelen, ontdekken wat mijn eigen wensen en voorkeuren zijn, zonder dat anderen me daarover beoordelen, laat staan me op grond daarvan onderdrukken. Als ze dat proberen, zal ik me tegen hen verzetten, en andere onderdrukten zoeken om ons samen te  organiseren. Het kan me niet schelen van waar ze komen, of ze “papieren” hebben of niet. Ik vind landsgrenzen maar iets dwaas, een domme uitvinding. Het nationalisme dat eruit voortkomt verdeelt ons enkel, ook al lijkt het eenheid te brengen binnen de grenzen. Voor mij is Belgisch nationalisme even ridicuul als de Vlaamse variant ervan. De legers die die landen beschermen zouden voor mijn part mogen verdwijnen. Ik zou graag zelfvoorzienend leven; mijn eigen voedsel kweken, samen met anderen. Maar nu dat nog niet volledig gaat, probeer ik zoveel mogelijk de overschotten van het systeem op te ruimen voor ze vervallen: de vuilbakken van supermarkten zitten boordevol perfect eetbaar voedsel, en leegstaande huizen nemen we weer in gebruik. Zo probeer ik, en anderen ook, de druk op het beetje natuur dat ons rest te verminderen. We moeten haar koesteren en bewaren, en daarom wil ik geen compromissen aangaan met bedrijfsleiders die toch nog een klein deel van haar willen wegnemen om winst te maken. Ook wil ik haar inwoners, de (andere) dieren, niet exploiteren of zonder reden doden. Iedereen zou vrij moeten kunnen zijn om een gelukkig leven te lijden, niet enkel de mensen. En iedereen die dit probeert te verhinderen, kan op mijn verzet rekenen.”                                                                                                                                                     — een anarchist

Ga je akkoord met (een deel van) deze stellingen, en zou je graag met anderen samenwerken aan een betere wereld? Misschien is het Anarchistisch Kollektief (A.K.) dan wel iets voor jou! Het A.K. is een kollektief van individuen zonder leiders dat voornamelijk informatieve activiteiten organiseert: via lezingen, info- en discussieavonden, (ludieke) acties en af en toe een sociaal geëngageerde film wilt het mensen bereiken om hen te laten nadenken over de wereld waarin we leven, en over de mogelijkheid dat het anders kan. Iedereen in de groep heeft een gelijke stem; niemands mening wordt hoger geacht dan die van een ander. Besluiten worden, indien mogelijk, via consensus genomen en in plaats van dat er leiders (“het praesidium”) alles organiseren, kan iedereen in de groep dit, op eigen initiatief en verantwoordelijkheid, met steun en hulp van de anderen.

Als je je afvraagt hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat, dingen organiseren zonder dat iemand de leider is, kom dan eens af naar een activiteit of vergadering! Wees niet bang, iedereen is welkom! Stuur een mailtje naar anarchistischkollektief (at) riseup (punt) net!

Geschiedenis:
Het A.K. Gent ontstond ergens in de nevelen van de vroege jaren 80 als opvolger van het  R.A.K. (het revolutionair  anarchistisch kollektief) dat in 1977 werd opgericht aan de Gentse Rijksuniversiteit, en heeft sindsdien met ups en downs haar werking aan de universiteit en daarbuiten voortgezet.

Werking:
Onze groep bestaat voornamelijk uit studenten maar onze werking beperkt zich niet enkel tot studenten en staat open voor iedereen die zich kan vinden in het anarchistische gedachtegoed. We richten ons als kollektief op theorievorming, infomatieverspreiding en de dagdagelijkse praktijk en strijd van mensen. Hierbij trachten we via discussie, infoavonden, workshops, directe actie, betogingen, enz… onze ideeën in de praktijk om te zetten met als doel de verspreiding van het anarchistisch gedachtegoed en de bewerkstelling van een anti-autoritaire staatsloze maatschappij zonder onderdrukking en uitbuiting.

Organisatie:
Het A.K. organiseert zich als kollektief op een niet-hiërarchische manier. Alle beslissingen omtrent de werking van het kollektief worden genomen tijdens de A.K. bijeenkomsten waarbij iedereen even veel te zeggen heeft. Hierbij streven we bij het nemen van beslissingen zoveel mogelijk naar het bereiken van consensus. Tijdens deze bijeenkomsten worden actieplannen en ideeën voorgesteld/uitgewerkt en wordt de continue werking van het A.K. besproken.
Als anarchistisch kollektief willen we zoveel mogelijk de betrokken mensen in het kollektief zelf aanzetten tot het ondernemen van acties en het uitwerken van ideeën die dan via het principe van wederzijdse hulp via het A.K. (of andere groepen) ondersteund kunnen worden. Hiermee willen we elkaar zoveel mogelijk stimuleren om als vrije individuen onszelf  in groepsverband te ontplooien naar ieders mogelijkheid en behoefte.

Samenwerking met andere groepen/individuen:
Het A.K. staat open voor een samenwerking met andere basisgroeperingen, om
een gemeenschappelijk doel beter te kunnen bereiken of om een gezonde wederzijdse discussie op te zetten. De vijand van onze vijand is onze vriend niet en daarom is er dan ook geen sprake van samenwerking met mensen of groeperingen die er kapitalistische, seksistische, racistische of andere autoritaire ideeën op nahouden.

Leve de anarchie!

AK logo (zwarte achtergrond)

STATUTEN ANARCHISTISCH KOLLEKTIEF

Het anarchistisch kollektief (hierna A.K. genoemd) is een samenwerking van studenten en anderen met als doel het verspreiden van anarchistische ideeën.

Het A.K. probeert vanzelfsprekend zoveel mogelijk te werken op basis van de libertaire organisatieprincipes. Aan een voorzitter of een hiërarchie tout court hebben we geen boodschap. Alle beslissingen worden genomen na een eerlijke en open discussie waarbij iedereen gelijke inspraak heeft. Er is geen onderscheid tussen dagelijks bestuur en algemene vergadering; iedereen die tot het A.K. toetreedt, maakt deel uit van het bestuur.

Het A.K. probeert zijn ideeën te verspreiden via allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld : films, lezingen, debatten, voordrachten, ludieke acties, betogingen….

Het uiteindelijke doel van het A.K. is om de weg mee te helpen voorbereiden voor een grote ommekeer in onze maatschappelijke organisatie en evolutie. Het A.K. is zich ten volle bewust van de moeilijkheidsgraad van deze overdracht, niettemin is het A.K. er van overtuigd dat er altijd verzet bestaat waar er repressie en miserie heerst. Het A.K. ziet zich dan ook niet als de weg of het centrum van een beweging; het A.K. ziet zich eerder als een deeltje van een grote (wereld)beweging die zich inzet om de wereld te bevrijden van de onderdrukkende systemen die er nu heersen.

Het mag dan ook duidelijk wezen : het A.K. wenst geen veranderingen aan te brengen binnen onze hedendaagse maatschappijen (de reformistische weg), het A.K. wenst een andere maatschappij (de revolutionaire weg).

 Het A.K. verwerpt de parlementaire democratie en haar machts- en repressieorganen. Hiertegenover stelt het A.K. een directe – en consensusdemocratie, waarbij beslissingen genomen worden door alle individuen die door die beslissing geaffecteerd worden.

– Het A.K. staat altijd open voor een samenwerking met andere groeperingen, om een gemeenschappelijk doel beter te kunnen bereiken of om een gezonde wederzijdse discussie op te zetten. Het doel heiligt de middelen echter niet en daarom gaan we dan ook nooit samenwerken met mensen of groeperingen die er seksistische, racistische, fascistische of op welke manier dan ook onderdrukkende ideeën op nahouden.

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot het anarchistisch gedachtegoed kan deel uitmaken van het A.K. Lidkaart, lidgeld, namen en hiërarchie vinden wij een overbodig en zelfs een serieuze belemmering voor een gezellig samenzijn (we hangen in deze maatschappij al genoeg vast aan allerlei papieren en andere prullaria). De bedoeling is uiteindelijk een samenleving te bekomen op basis van vrijwillige samenwerking.

DE TOEKOMST IS AAN ONS!!!

Anarchistisch Kollektief Gent

Advertentie

2 Reacties op “Anarchistisch kollektief?

  1. Als arbeider(lasser)ben ik er me volkomen van bewust dat de geldsystemen,onze zuiverheid (menselijkheid)in alle omstandigheden bepaald.Om s’morgens(bij manier van spreken)mijn tas koffie te kunnen drinken zonder te moeten stelen,word ik gedwongen andermans kapitalistische geilheid te voeden.Met andere woorden:mijn menselijke “energie”wordt leeggezogen dag in dag voor andermans levenswijze.In een vroegere periode (+-30jgl)was ik een soort anarco-punk,tot als ik 2kinderen moest voeden.Ergens (in hun termen)braaf geworden,is het altijd blijven knagen met de nodige verwikkelingen tot gevolg.Nu ben ik bijna 50 .; en is bezit nog altijd een soort taboe.Met dit al wil ik gewoon duidelijk maken dat je je als vrijdenkend individu een weg kan banen en een individueel anarchisme kan beleven.Als je jong bent heeft anarchisme een “romantische”kant de vraag luidt dus:word ik door ouder te worden “gerécupereerd of niet”.

  2. De IKS wilde graag ook een tekst leveren als bijdrage aan jullie nieuwe tijdschrift, maar het kan blijkbaar niet via e-mail. Dus sturen wij het nu met de post. Als het toch kan via welke mail dan?
    Als jullie de bijdrage OK vinden, laten wij aan jullie de keuze uit 1 van de 2 teksten die wij sturen (1 komt uit Wereldrevolutie en de andere uit Internationalisme).
    Kameraadschappelijke groeten,
    Jan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s