Week tegen Racisme en Fascisme – waarom wij geen fascisten op onze activiteiten tolereren.

Vorige week organiseerden wij samen met Comac de Week tegen Racisme en Fascisme aan de UGent. Naar aanleiding daarvan willen wij een duidelijk statement naar buiten brengen over waarom wij geen fascisten op onze activiteiten tolereren.

De week bestond uit heel wat succesvolle lezingen, discussies, film en de expositie De Laarzen van de Leeuw. De expositie heeft als thema extreemrechts in Vlaanderen, voornamelijk vanaf de  jaren 70 tot nu, en de antifascistische reactie daarop. De expositie zou te bezichtigen zijn op woensdag en donderdag, maar werd echter onvoorzien gesloten op donderdagochtend ‘door omstandigheden’. Bij deze willen wij een nadere verklaring geven van deze ‘omstandigheden’.

Eerst de feiten: De expo werd afgelast na een bezoek van enkelen van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) op woensdag. Zij werden omwille van principiële en veiligheidsredenen geweigerd deze expo te bezoeken. Hierop dienden zijn klacht in binnen de UGent waarop er risico bestond dat medeorganisator Comac haar erkenning van de universiteit zou kunnen verliezen. Ook werd gedreigd tegenover het AK dat wij in de toekomst geen activiteiten meer aan de unief zouden kunnen organiseren. Donderdagochtend werd daarom door Comac besloten dat de expo niet zou doorgaan, en werd alles afgesloten en ingepakt.

Wat is het KVHV ?

Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond heeft het imago een studentikoze, Vlaams-nationalistische en conservatieve vereniging te zijn. Wij hebben echter onze bedenkingen bij waar dit Verbond zich mee bezig houdt, en met wie er in de leiding zit en er de dienst uitmaakt. Om te beginnen verspreidt deze vereniging regelmatig affiches ter ere van politieke figuren die ze in de bloemetjes willen zetten. Eén voorbeeld daarvan is Verdinaso-stichter, en martelaar van het fascisme Joris Van Severen die overigens Hitler te zacht voor de Joden vond . Bij onze lectuur van het kwartaalblad ‘Ons Verbond’, kwamen we ook interessante dingen te weten, zoals dat Tom Peeters (ex-preases) zijn lievelingsboek de biografie van David Duke is.[1] Duke was een erg prominent figuur in de geschiedenis van de KuKluxKlan. Verder vond Peeters ook dat de Holocaust ‘erg, maar wel nodig’ was. Ex-schachtenmeester van het KVHV Marlies Brouwers, liet in haar campagne in de studentenverkiezingen voor de Sociale Raad van de UGent vallen dat haar vurigste wens was “mijn toekomstige kroost kunnen opvoeden in een vrij, blank en Vlaams Vlaanderen”[2]. Ook is het KVHV niet schuw om fascistische politici te komen laten spreken op haar activiteiten. Een voorbeeld daarvan is Gabriële Adinolfi, die mee Terza Posizioni oprichtte.[3] Een ander voorbeeld is Domenico Di Tullio, die zijn boek over de geschiedenis van Casa Pound kwam voorstellen[4]. Casa Pound is net als Terza Positione een openlijk fascistische vereniging uit Italië.

Het KVHV houdt zich dus actief bezig met een voedingsbodem creëren voor extreemrechts en fascistisch gedachtegoed. Het is een feit dat er een doorstroom is van het KVHV naar de Vlaamse politiek. Zonder te willen zeggen dat dit daarom een homogene vereniging is waarbinnen geen gematigden zitten, menen we wel dat we de radicale elementen hierbinnen niet mogen onderschatten. Daarom gaan we hier niet lichtzinnig over.

Onze positie hiertegenover

Als anarchisten gaan we uit van de vrijheid en gelijkheid voor alle mensen, van een maatschappij waar iedereen haar of zijn vermogens kan ontplooien ongeacht discriminatie op basis van geloof, seksuele voorkeur, etniciteit, het bezitten van papieren of niet enzovoort. De complete ontkenning van dat ideaal, dat is wat het fascisme is, dat willen we bestrijden en de verkondiging ervan laten we niet gebeuren zonder weerstand. Dat is voor ons dan ook net het hele punt van deze week tegen racisme en fascisme.

Na een degelijke analyse van racistische, extreemrechtse en fascistische bewegingen moeten ook de noodzakelijke en proportionele middelen worden ingezet om die bewegingen in te dijken en in hun werking te verhinderen. Dit om te vermijden dat de situatie evolueert in de richting van Griekenland, Hongarije of Calais, waar neofascisten en andere extreemrechtsen weer zonder schaamte geweld zijn beginnen gebruiken tegen mensen zoals sans-papiers en linkse activisten die niet in hun plaatje passen.[5]

Wij van het Anarchistisch Kollektief zijn ervan overtuigd dat we racisten en fascisten geen platform moeten geven en hen dus ook niet moeten tolereren op onze activiteiten. Zij die menen dat dit een ongeoorloofde beperking is van het recht op vrije meningsuiting zouden we voor de keuze willen stellen tussen enerzijds een openbare ruimte waar mensen met een andere huidskleur, geloof, … niet welkom zijn, en anderzijds zo’n openbare ruimte waar alleen zij die op dit vlak een gevaar voor anderen betekenen niet welkom zijn. Een mogelijkheid waar we de fascisten er door middel van debat van overtuigen dat ze een mensonterende ideologie aanhangen achten wij jammer genoeg niet realistisch. Daarom dat we dan ook menen dat er niet enkel debat maar ook strijd nodig is tegen de kanker van extreemrechts.

Volgens de regels van de universiteit moest Comac als erkende studentenvereniging wel alle types bezoekers toelaten, zonder het noodzakelijk met die regels eens te zijn. Als ze hier tegenin zouden gaan, dreigde Comac haar erkenning te verliezen en daarmee ook de mogelijkheid zalen en infrastructuur van de unief te gebruiken.

Dit moet het AK en de organisatoren van de expo er echter niet van weerhouden een ander standpunt in te nemen. Wij willen de fascisten de toegang tot deze en de toekomstige activiteiten absoluut ontzeggen, door die ook actief te bemoeilijken. Omdat dit binnen het kader van de unief voor hen niet mogelijk was, heeft Comac de expo donderdag doen sluiten.

Wij betreuren ten zeerste dat de zaken op deze manier zijn verlopen en wij keuren dan ook de sluiting van de expo door Comac expliciet af. Dit omdat er duidelijke afspraken waren gemaakt tussen alle betrokkenen over het weigeren van personen die een veiligheidsrisico vormen en omdat we vinden dat er tegenover het fascisme een principieel standpunt moet worden ingenomen. Dat standpunt moet overigens niet worden verlaten omwille van regels waaraan een vereniging onderworpen is, maar zich niet in kan vinden.

De Week tegen Racisme en Fascisme en de expo in het kader daarvan, hadden als doel duidelijk te maken dat bepaalde meningen en verenigingen niet te tolereren zijn omdat ze haat zaaien en een inperking van de vrijheid en gelijkheid van mensen tot stand brengen. Door bepaalde mensen niet binnen te laten op de expo, gaven we het signaal dat we hun boodschap niet tolereren. Wij hopen met deze week niet alleen mensen geïnformeerd te hebben, maar ook de discussie over fascisme en de actie ertegen terug op gang te hebben getrokken door mensen te wijzen op het gevaar van extreemrechts en de mogelijkheid hier op diverse manieren tegen te reageren.

De strijd gaat voort,

Geen fascisme, toen niet en nu niet.

Een Reactie op “Week tegen Racisme en Fascisme – waarom wij geen fascisten op onze activiteiten tolereren.

 1. Anti-fascisme is verdediging van de burgerlijke democratie

  Het anti-fascisme – en haar xenophobe variatie: het anti-rascisme – is op dit moment opnieuw een ‘hot item’ geworden onder de anarchistische, socialistische, autonome makkers in Nederland en België.

  Op 10 oktober 2013 organiseerden de Kritische Studenten Utrecht al een debat onder het motto “Fascisme kun je niet eten. De eeuwige terugkeer van fascisme in tijden van crisis”. (Basta) In de laatste week van februari 2014 organiseerden het Anarchistisch Kollektief Gent en Comac Gent een hele week van bijeenkomsten tegen racisme en fascisme. (AKG) Op 16 maarde publiceert Ravotr een Open brief aan Geert Wilders: “U treedt in Hitlers voetsporen”.

  De makkers in de strijd hebben vast en zeker niet in de gaten dat ze met hun de anti-fascistische strijd met open ogen in de val lopen. Het antifascisme, als politieke stroming, heeft tot nog toe altijd geleid tot een impasse. Het voert iedereen, die oprecht begaan is met het lot van de minderheden binnen het huidige systeem, in een doodlopend straatje.

  Anti-kapitalistische strijd kan goede aanzet zijn, zich proberen een beeld te vormen van een andere maatschappij kan de strijd een impuls geven. Maar het anti-fascisme, hoe ‘menselijk’ deze op het eerste gezicht ook lijkt te zijn, loopt zich dood op de burgerlijke democratie, op het mechanisme ter legitimatie van overheersing van de bourgeoisie, die haar klassemacht voorstelt als een macht van het volk. (1)

  Het anti-fascisme is niet iedere strijd, waarin het fascisme eveneens tot vijand wordt verklaard, maar de positie die de strijd tegen het fascisme tot centraal thema van haar politiek maakt. Hiermee kan men denken aan het volksfront (zoals dat van de jaren 1930), de ‘brede coalitie van anti-fascitische krachten’, en alle andere modellen waarbij, onder het voorwendsel van ‘eenheid tegen het fascisme’, de centrale plaats van de klassestrijd van de werkers tegen het kapitalisme wordt opgegeven.

  In feite roept het anti-fascisme, net als het stalinisme in 1936 deed met betrekking tot de situatie in Spanje, op tot een soort van verenigd front van alle democratische krachten. Maar zo’n verenigd front vormt een misvorming van de fundamentele klassebasis van de strijd voor een andere ‘menselijke’ communistische maatschappij en legt de arbeidersklasse en alle niet-uitbuitende groepen in feite vast aan de ketting van de kapitalistische democratie.

  Een analyse van de historische ervaring van het Spaanse proletariaat, in 1936-1937, laat ons zien hoe gevaarlijk het is om de strijd op te laten sluiten in dit soort termen.

  De democratische politicus (socialistische en het overgrote deel van de anarchistische) in het Spanje van 1936 deed zich voor als arbeider, als een vriend van het volk. Fabrieken werden voorgesteld als zijnde gesocialiseerd en zelfbestuurd. De illusie werd verspreid dat de arbeiders vrij waren, en dat ze controle over de economie hadden. De democratische politicus riep op om deze verworvenheden van het volk te verdediging. Maar hij deed deze oproep onder de vlag van antifascisme, als een strijd tegen de falangistische terreur … Maar hiermee versluierde hij dat zich, achter de ‘volksdemocratie’ en het ‘zelfbeheer’, het burgerlijke staatsapparaat verbergt, dat met al zijn wreedheid de kapitalistische productiewijze verdedigt, en in stand houdt.

  Zelfs een gematigde M. Chaves Nogales, redacteur van de Madrileense krant Ahora had een vermoeden wat er in 1936 in Spanje gebeurde.“Waarom is de oorlog in Spanje nog niet over?” Vervolgens benadrukte hij in zijn artikel dat, aan beide zijden, de in juli 1936 opgegeven redenen voor de strijd niet meer van toepassing zijn. Negrin slacht de werkers af en herstelt de democratie. Franco probeert de politici van de monarchie en de republiek voor zich te winnen en de falangisten te beteugelen. Waarom komen ze dan niet overeen om de oorlog te stoppen? Omdat ze noch voor het communisme, noch voor het fascisme vechten. Ieder vecht, op hun eigen manier, voor het kapitalistische systeem.

  In plaats van de solidariteit tussen de (de uitgebuite en uitbuitende) klassen, in plaats van solidariteit met de staat en de kapitalistenklasse die ons uitbuit en onderdrukt, moeten we de solidariteit propageren tussen alle niet-uitbuitenden lagen in de maatschappij. Zo kunnen we niet alleen een front te vormen tegen het kapitalisme (anti-kapitalisme), maar ook tegen een van zijn meest verfijnde en ‘verneukeratieve’ politieke ideologieën: de democratie.

  arjan de goede

  (1).“De basiswaarden van westerse democratieën lijken bevrijdend, maar zijn in feite verpakt in de basale vervreemding [onder regie] van de staat en het kapitaal.” (Anarchistische Groep Nijmegen).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s