29/10 & 5/11 : kennismakingsavond + discussieavond tactieken in milieustrijd

Na een lange zomerpauze lijkt het AK terug fluistert men. Hier en daar zouden affiches zijn gespot en er zijn gerust dat kleine acties plaatsvinden, maar is het AK echt terug?

Kom het zelf ontdekken op onze kennismakingsavond op donderdag 29 oktober
We zullen er onszelf, onze werking, principes en ideeën wat omschrijven,
om dan de rest van de avond een open gesprek te hebben en informeel af te sluiten tussen pot, theezak en pint.

Ken je ons al, ben je ons beu gezien, zit je al bij drie andere jongeren- en of studentenorganisaties met allemaal tegengestelde ideeën? No Problemo!
Want op donderdag 5 november is het oké om van mening te verschillen (net zoals op elk ander moment eigenlijk).
Dan houden we een discussieavond over diversiteit van tactieken in milieustrijd.
Met de klimaattop in Parijs eind november/ begin december kunnen we ons in de nabije toekomst (en hopelijk ook daarna) verwachten aan debat en commotie over gebruikt van bepaalde actiemiddelen.
Wat is er nu wel of niet gepast, efficiënt, strategisch, moreel gerechtvaardigd in het kader van de strijd tegen klimaatsverandering en het systeem dat het veroorzaakt? Van petitie tot gebroken glas, black block tot geweldloosheid: hoe gaan we als (deel van) de milieubeweging om met soorten protest?

Beide activiteiten vinden plaats in het anarchistisch centrum, Sparrestraat 1a in de Brugse Poort, 9000 Gent. Zoals gewoonlijk gaan de deuren om 19.30u open en start de activiteit min of meer stipt om 20u. tot dan!

Advertentie

14de Alternatieve Boekenbeurs Gent

morgen vindt de 14de editie van DE ALTERNATIEVE BOEKENBEURS plaats in Gent!

Uiteraard vind je er pokkeveel boeken, tientallen onafhankelijke uitgevers, NGO’s, verdelers en actiegroepen uit 5 landen stellen hun uitgaven voor en dit van 10 tot 18u.

Tegelijkertijd loopt er ook een programma van voorstellingen en discussies over besparingen, de klimaattop in parijs, dwangarbeid, de strijd tegen de gevangenis, sans papiers die hun verhaal komen vertellen, het koerdisc experiment in Rovaja. Ook is er een open platform ‘wat gebeurt er in actieland’, komt er iemand verhalen vertellen en zijn er workshops over linux en zeefdrukken.

Meer dan genoeg om naar Gent af te zakken of er te blijven!

Dit alles in de centrale, kraankindersstraat 2 9000 gent.

Afterparty in jeugdhuis achterban vanaf 18.30 (volkskeuken en optredens van kendra, la marmite en brazzmatazz.

Meer info? http://www.spin.be/aboekenbeurs/index.php?l=nl
https://www.facebook.com/events/991771640836108/
https://www.facebook.com/events/1557439387863634/

Tot dan!

23 & 31/04 : HET ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN

Gratis Geld Voor Iedereen ?/!

Op de donderdagen 23 en 30 april leggen we ons toe op de discussie rond het Onvoorwaardelijk BASISINKOMEN.

Is dit een revolutionaire aangelegenheid die steun verdient of slechts een lapmiddel om verdere privatisering te kunnen voorzien? Is het een wondermiddel ter bevordering van de autonomie, iets dat socialisten en anarchisten zouden moeten omarmen om ons minder afhankelijk van de arbeid te maken of is het slechts een poging tot redding van de sociaal-liberale welvaartstaat?

Hoe werkt het onvoorwaardelijk basisinkomen nu juist en is het wel of niet de moeite? De info om deze vragen te kunnen beantwoorden krijg je op:

– 23 april waar we de Panorama Documentaire rond het basisinkomen zullen bekijken, om 19.30 in de Grens ! Aaigemstraat 36, 9000 Gent.

https://www.facebook.com/events/1415776665397862/

– 30 april waar we samen met Sarah Van Liefferinge (Piratenpartij Gent) de discussie in al haar facetten aangaan en dit  het Anarchistisch centrum, Sparrestraat 1A, 9000 Gent. Daar zullen de deuren om 19u opengaan en zal de discussie om 20 u starten

https://www.facebook.com/events/1396653203987876/

18/03. Schoppen Koers: Fietsend protest tegen besparingen op onderwijs

Het is geen AK- activiteit, maar het leek ons wel de moeite om dit even op onze ‘webstek’ te vermelden.

Op woensdag 18/03, de dag voor onze filmavond, organiseert een Studentengroep genaamd ‘Schoppen Koers’ de eerste en derde woensdag van de maand een fietsbetoging tegen besparingen op hoger onderwijs. Het is hun bedoeling het vuur van studentprotest brandend te houden en breder maatschappelijk verzet tegen de besparingsregering aan te wakkeren. In de lijn van de Hete Herfst presenteren ze de ‘Luide Lente’

De eerste fietsdemo is ondertussen al gepasseerd en trok zo’n 50-70 luide fietsers die ronde punten rondfietsten en op de korenmarkt even pauze hielden om met de stoepkrijt de stad te kleuren met slogans tegen besparingen.
Nu woensdag 18 maart volgt de tweede editie waarbij de groep studenten ‘critical mass’-gewijs de straten van Gent voor een uurtje inpalmt en de publieke ruimte verovert om hun eisen kenbaar te maken.

Deze eisen zijn:

– Een kwalitatief en betaalbaar onderwijs voor iedereen.
– Geen verhoging van het inschrijvingsgeld.
– Geen vermarkting van ons onderwijs. De invloed van privéfinanciering terugdringen en de publicatie-ratrace die ons personeel verstikt stopzetten.
– Voldoende personeel om alle studenten en opleidingen te omkaderen.
– Geen nepstatuten zoals die waar onze praktijkassistenten in vast zitten.
– Een divers opleidingsaanbod en een moratorium op het afschaffing van opleidingen.
– Geen afschaffing van ondersteunende maatregelen voor arme studenten, maar het behoud van het zogenoemde “aanmoedigingsfonds”.
– Een financiering van het onderwijs aan 7% van het BBP waarvan 2% voor het hoger onderwijs, de streefcijfers van de Verenigde Naties.

Wij moedigen dergelijke open, ludieke maar onaangevraagde initiatieven dan ook aan en wensen de bedoeling om de Luide Lente via (directe) actie op gang te trappen te onderschrijven.

Meer info op:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009243424066
https://www.facebook.com/events/882053238529070/

19 maart: filmavond ‘not in our name’

Op donderdag 19 maart organiseert het AK samen met VREDESACTIE een filmavond in De Grens ter voorbereiding van de campagne ‘IK STOP WAPENHANDEL’.

Onze Europese wapenhandel houdt bloedige conflicten aan de gang. Wij zouden liever zien dat dit stopt, aangezien het tenslotte toch om mensenlevens gaat. Vredesactie zet hiervoor een campagne op poten ‘IK STOP WAPENHANDEL’ om  mensen te informeren en ook in te grijpen tijdens wapenbeurzen, conferenties, lobby-evenementen enzovoort.

Hiervoor geven ze op zaterdag 28 maart een training ‘Ik stop wapenhandel’ in Gent.

Om hun campagne te ondersteunen organiseert het AK ter promotie van de trainingsdag in Gent een filmavond op 19 maart in de Grens waarop de de Documentaire ‘Not In Our Name’ zullen tonen. Deze docu toont het verloop van een actie waarbij een 9-tal Ierse activisten tijdens de Libanon-oorlog de Raytheon wapenfabriek in Noord-Ierland binnendringen. Daar beschadigen ze voor 350.000 euro materiaal en worden er gearresteerd. Hoewel ze niets van hun daden ontkenden werden ze vrijgesproken omdat de jury (terecht!) vond dat het zich verzetten tegen oorlogsmisdaden geen misdaad is.

19 maart dus, filmavond in De Grens (aaigemstraat 36, 9000 gent), en zoals steeds gaan de deuren open om 19.30 en start het eigenlijke programma om 20 u. Tot Dan!

http://ikstopwapenhandel.eu/

https://www.facebook.com/events/338388796353289/339344822924353/

19/02 : Filmavond LA MARCHE

Voor de eerste publieke activiteit van dit semester vertonen we de anti-racistische film LA MARCHE.

la marche

La Marche is een komisch drama gebaseerd op de Marche pour l’egalite et contre la racisme, die plaatsvond in 1983 te Parijs. Drie jongeren en een priester beginnen een protestmars van Marseille naar Parijs tegen racisme en voor gelijkheid. Onderweg sluiten steeds meer mensen zich aan en tonen ze hun geloof in een betere toekomst.

De film zal vertoond worden in De Grens (Aaigemstraat 36, Gent). Deuren gaan open om 19u30 en de film zal starten op 20u. De inkom is uiteraard gratis. Voor zij die vorig jaar op de week tegen racisme en fascisme waren en zich nog herinneren dat het ons dan niet gelukt is deze vertonen, nu maken we het goed!

Allen daarheen !

31/01: AK op 2DH5 festival in Den haag

Onder het (gebruikelijke) motto van ‘beter laat dan nooit’ willen we toch nog even promotie maken voor een presentatie door uw AK op het 2DH5 festival voor wereldversleutelaars in Den Haag.

In het Hollandse zullen we een dik uur praten en discussiëren over de sociale onrust tegen de rechtse regeringsmaatregel in België, beter gekend als de Hete Herfst.

In België breidt de sociale onrust gericht tegen besparingsmaatregelen van de rechtse regering zich uit tot een ‘hete herfst’. Van brandende auto’s in Brussel over fietstochten en de algemene staking lichtten we toe waartegen en op welke manieren in België wordt gestreden voor een andere toekomst.

deze presentatie zal plaatsvinden van  10.30 tot 11.45 in de PIP-Bink 36, Binckhorstlaan 36, Den Haag

meer info over het zeer boeiende programma, praktische zaken en meer kun je vinden op http://www.2dh5.nl/. Tot dan!

Studenten verstoren lezing Crevits

Studenten verstoren lezing Crevits

 crevits

Deze ochtend voerden enkele studenten actie tijdens een lezing van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in Gent. Ze kwamen protesteren tegen de besparingen op onderwijs en de verhoging van het inschrijvingsgeld aan de hogescholen en universiteiten.

Minister Crevits is deze week bezig aan een onderwijsronde waar ze per provincie haar beleid komt toelichten aan directeurs van het basis- en secundair onderwijs. In vragen met het publieken ging het vooral over de besparingen en ‘rationalisatie’ van middelen in secundair en basisonderwijs. Kort na het begin van de lezing kwamen actievoerders het podium op waarbij ze vergezeld van een spandoek en flyers het woord en ook de microfoon namen.

“Naar ons voert u een monoloog, u negeert onze acties en boodschap, wij willen geen duur elitair onderwijs. Daarom is het nu tijd dat wij een monoloog afsteken, we willen de toekomst van onderwijs niet in uw handen laten, daarvoor is deze te belangrijk. Zelf kunnen studenten, docenten en directies beslissingen maken die beter zijn voor ons allen. Geld en macht is er genoeg om geen besparingen te hoeven, het zit alleen in de verkeerde handen”, aldus een van de actievoerders.

Verder verliep de lezing rustig maar vele directeurs klaagden over de besparingen en noodgedwongen ontslagen die zij moeten doorvoeren. Één van de directeurs vatte de lezing als volgt samen: ‘veel beloven en weinig geven doet zotten in vreugde leven’. De boodschap van Crevits werd met veel sarcasme onthaald en velen geloven niet dat er over de fundamentele zaken, zoals het besparen zelf, echt inspraak mogelijk is.

Er was dan ook tijdens en na de actie veel sympathie vanuit het aanwezige publiek voor de actievoerders. Ze beloofden ten slotte nog dat ze het hier niet bij zouden laten en in de toekomst nog meer actie gaan voeren.

Deze actie werd ondersteund door het Anarchistisch Kollektief Gent.

de speech kun je zien op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=mpDAdwn3INI

ps: het pamflet dat we uitdeelden, en waar nog enkele cijfers instaan vindt je hier:  Vol vertrouwen en in dialoog bouwen aan onderwijs korter

20/11: Film + Discussie: STREETPOLITICS 101

Nu donderdag 20/11 vertoont het AK de docu STREETPOLITICS 101 over de studentenprotesten in Quebec

.student_protest

Aangezien het nogal actueel is bekijken we deze korte en snelle documentaire over de rol van directe actie en van anarchisten binnen de beweging tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden die Quebec in 2012 in rep en roer zette.
Na de documentaire gaan we over tot discussie over de strijd die wijzelf ook voeren tegen de besparingen op hoger onderwijs en de rol die directe actie daarin kan spelen.

19.30 @ anarchistisch centrum ’t assez, sparrestraat 1a, brugse puurte, Gent
inkom is uiteraard gratis
https://www.facebook.com/events/391906937636286/?ref_dashboard_filter=upcoming

Als zij besparen, schoppen wij terug!

paint20141105-_DSC2320

Op 5 november is er terug in alle grote studentensteden protest tegen de besparingen op hoger onderwijs en de verhoging van de inschrijvingsgelden. Wij droegen ons steentje bij door spandoeken te hangen aan de Blandijn en Het Technicum (naast het UFO), beiden gebouwen van de Universiteit Gent.

Met de slogans ‘ONDERWIJS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT’ en ‘ONDERWIJS IS GEEN COMMERCE’ drukken we onze afkeer uit voor de besparingsmaatregelen die de rechtse Bourgeois regering doorvoert. Die leiden slechts naar hogere drempels voor zij die het financieel minder breed hebben en tasten ook de onderwijskwaliteit aan. Kritisch denken (gevolg door doen) wordt in deze meer en meer vervangen door een opleiding in functie van de arbeidsmarkt. En alsof onze levens nog niet genoeg in het teken daarvan staan moet er nu ook terug meer gewerkt worden om de studies te kunnen betalen.Daarom: als zij besparen, schoppen wij terug!

ps I: De Gentse studentenraad organiseert vandaag aansluitend aan haar fakkelloop van 19-20 u een echte fakkeltocht doorheen Gent. Allen daarheen! https://www.facebook.com/events/553628831406002/?ref=notif&notif_t=plan_edited

ps II: het spandoek van de faculteit tegen besparingen dat wij per abuis bedekten hangt ondertussen broederlijk/zusterlijk naast het onze.paint20141105-_DSC2336